godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Zarządzenia organów wykonawczych

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - 2009 ROK
 
Załączniki:
1. Zarządzenie nr 1/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 09.01.2009r., w sprawie wyznaczenia Koordynatora przesyłania zbiorów danych z gminnych zbiorów meldunkowych, ewidencji podatkowej nieruchomosci do Głównego Urzędu Statystycznego
2. Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 14.01.2009r., w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2009r.
3. Zarządzenie nr 3/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 14.01.2009r., w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy Kruklanki
4. Zarządzenie nr 4/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.01.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zamiany
5. Zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.01.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
6. Zarządzenie nr 6/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.01.2009r., w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt, obowiązującego dla organów gmin
7. Zarządzenie nr 7/09 z dnia 11 lutego 2009r., w sprawie powołania Zespołu Opiniującego
8. Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 16.02.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
9. Zarządzenie nr 9/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 16.02.2009r., w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze bez przetargowej
10. Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 26.02.2009r., w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kruklankach
11. Zarządzenie nr 11/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 11.03.2009r., w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym
12. Zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 17.03.2009r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
13. Załącznik 1,2,2a,2b do Zarządzenia nr 12/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 17.03.2009r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
14. Załącznik 3 do Zarządzenia nr 12/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 17.03.2009r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
15. Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 6.04.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
16. Zarządzenie nr 14/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 14.04.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
17. Zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.04.2009r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Kruklanki
18. Zarządzenie nr 16/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 20.04.2009r., w sprawie powołania gminnego koordynatora
19. Zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 20.04.2009r., w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
20. Zarządzenie nr 18/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.04.2009r., w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2009r.
21. Załączniki 1,2 do Zarządzenia nr 18/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.04.2009r., w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2009r.
22. Zarządzenie nr 19/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 06.05.2009r., w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w I przetargu
23. Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 11.05.2009r., w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
24. Zarządzenie nr 21/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 11.05.2009r., w sprawie ustanowienia operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej
25. Zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 11.05.2009r., w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na teren gminy Kruklanki
26. Zarządzenie nr 23/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.05.2009r., w sprawie ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargowej
27. Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.05.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
28. Zarządzenie nr 25/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 1.06.2009r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego i teoretycznego stosowania wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej, przez kandydata zatrudnionego w Urzędzie
29. Zarządzenie nr 26/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 5.06.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
30. Zarządzenie nr 27/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 16.06.2009r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kruklanki Regulaminu Systemu Ocen Pracowników
31. Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.06.2009r., w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach
32. Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.06.2009r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Kruklankach
33. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.06.2009r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Kruklankach
34. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.06.2009r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Kruklankach
35. Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.06.2009r., w sprawie określenia stawek opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych na wniosek strony
36. Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 01.07.2009r., w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
37. Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 03.08.2009r., w sprawie ustanowienia dnia wolnego
38. Zarządzenie nr 33/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 12.08.2009r., w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży
39. Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 12.08.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu
40. Zarządzenie nr 35/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 18.08.2009r., w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2009r.
41. Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 19.08.2009r., w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podreczników
42. Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.08.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
43. Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 01.09.2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
44. Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 01.09.2009r., w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kruklankach
45. Załącznik 1 do Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 01.09.2009r., w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kruklankach
46. Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.09.2009r., w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kruklanki
47. Zarządzenie nr 41/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.09.2009r., w sprawie ustalenia szczegółowych warunków rozliczania, zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
48. Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 19.10.2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
49. Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 23.10.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
50. Zarządzenie nr 44/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.10.2009r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w III przetargu
51. Zarządzenie nr 45/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.10.2009r., w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2009r.
52. Zarządzenie nr 46/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.10.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
53. Zarządzenie nr 47/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 12.11.2009r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2010r.
54. Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 20.11.2009r., w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego z przynależnymi częściami w drodze przetargowej
55. Zarządzenie nr 49/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 1.12.2009r., w sprawie określenia kwoty dotacji
56. Zarządzenie nr 50/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 1.12.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
57. Zarządzenie nr 51/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 1.12.2009r., w sprawie ustanowienia dnia wolnego
58. Zarządzenie nr 52/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 14.12.2009r., w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Kruklanki
59. Zarządzenie nr 53/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.12.2009r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Kruklanki
60. Zarządzenie nr 54/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.12.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
61. Zarządzenie nr 55/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.12.2009r., w sprawie ustalenia programów wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych
62. Zarządzenie nr 56/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.12.2009r., w sprawie ustalenia programów wykorzystywanych do Ewidencji Podmiotów Gospodarczych
63. Zarządzenie nr 57/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.12.2009r., w sprawie ustalenia programów wykorzystywanych do Ewidencji Ludności,Statystyki,Wyborcy
64. Zarządzenie nr 58/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.12.2009r., w sprawie ustalenia programów wykorzystywanych do Koncesji alkoholowych
65. Zarządzenie nr 59/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.12.2009r., w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach
66. Zarządzenie nr 60/09 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.12.2009r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
wprowadzono: 2009-03-04 14:11:54
ostatnia aktualizacja: 2009-03-04 14:11:54
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 5563 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl