godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Zarządzenia organów wykonawczych

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie: projekt budżetu gminy na 2005 rok (2004-11-12)

 Kruklanki, 12 listopada 2004r.

 

Zarządzenie Nr  28 / 2004
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 12 listopada 2004r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2005 rok.
 
 
                      Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z późniejszymi  zmianami),
 
Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.
 
 
§ 2
 
Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego jak w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
1.      Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15.XI.2004r.
a)      Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
b)      Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2005r.
 
§ 4
 
1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2.      Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.
 
                                                                                             
                                                                                                          Wójt Gminy 
 
                                                                                                     Marian Kwolik
 
Ogłoszono dnia 15 listopada 2004r.
 
Załączniki:
1. Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie: projekt budżetu gminy na 2005 rok
wprowadzono: 2005-09-16 15:29:41
ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
autor: Tomasz Styn czytano: 8295 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl