godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Uchwały Rady

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Uchwały Rady Gminy Kruklanki 2004
 
Załączniki:
1. Uchwała Nr XIII/94/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 2004r. w sparwie: wydzierżawienia nieruchomości
2. Uchwała Nr XIII/95/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 4 marca 2004r. w sparwie: wydzierżawienia nieruchomości
3. Uchwała Nr XIII/96/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 4 marca 2004r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości
4. Uchwała Nr XIII/97/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 4 marca 2004r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność gm. Kruklanki
5. Uchwała Nr XIII/98/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 4 marca 2004r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność gm. Kruklanki
6. Uchwała Nr XIII99/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 4 marca 2004 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
7. Uchwała Nr XIII/100/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 4 marca 2004r. w sprawie: zasad nabywania, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
8. Uchwała Nr XIII/101/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 4 marca 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
9. Uchwała Nr XIV/105/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 31 marca 2004r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
wprowadzono: 2005-09-15 12:04:37
ostatnia aktualizacja: 2006-01-25 08:05:10
autor: Tomasz Styn czytano: 10487 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl