godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
INFORMACJE >> Wnioski do pobrania

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
ZAGOSPODAROWANIE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO
 
Załączniki:
1. Warunki techniczne wodno - kanalizacyjne
2. Wypis/Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Lokalizacja zjazdu
4. Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania
5. Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów
6. Wniosek o wydanie warunków zabudowy/ustalenie lokalizacji celu publicznego
7. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
8. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
wprowadzono: 2008-06-19 11:45:33
ostatnia aktualizacja: 2008-06-19 11:45:33
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 6134 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl