godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Zarządzenia organów wykonawczych

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 r.,
        
 
Załączniki:
1. Zarządzenie Wójta Gminy Kruklanki Nr 1/2007 z dnia 10.01.2007 r., w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Kruklankach
2. Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Kruklanki z dnia 10.01.2007
3. Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Brożówka
4. Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasieniec
5. Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Jeziorowskie
6. Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Boćwinka
7. Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Jurkowo
8. Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Kruklanki
9. Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Lipowo
10. Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Możdżany
11. Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Sołtmany
12. Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Żabinka
13. Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Żywe
14. Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 19 stycznia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Żywki
15. Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1 lutego 2007 r., w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach.
16. Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 5 luty 2007 r., w sprawie ponownego przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Żabinka
17. Zarządzenie Nr 20/2007 r., Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 lutego 2007 r., w sprawie powołania składu komisji do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze młodszy referent/podinspektor.
18. Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.02.2007 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.02.2007 r., w sprawie powołania składu komisji do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze młodszy referent/podinsp
19. Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.02.2007 r., w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiornikó
20. Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 20 lutego 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w I przetargu
21. Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 lutego 2007 r., w psrawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w I przetargu
22. Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 3 marca 2007 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
23. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 3 marca 2007 r., -Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruklankach
24. Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kruklanki ustalonego zarządzeniem Nr 6/04 z dnia 18 lutego 2004 r.,
25. Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 marca 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
26. Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 13 marca 2007 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu samochodu niebędącego własnością pracodawcy
27. Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 13 marca 2007 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.,
28. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 13 marca 207 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.,
29. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 13 marca 2007 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.,
30. Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 marca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.,
31. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 marca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
32. Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 16 kwietnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze I przetargu
33. Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 24 kwietnia 2007 r., w sprawie programów szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego dla pracowników Urzędu Gminy Kruklanki
34. Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 kwietnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
35. Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27 kwietnia 2007 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I kwartał 207 r.,
36. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27 kwietnia 2007 r., w sprawie przyjęcvia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 r.,
37. Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27 kwietnia 2007 r., w sprawie przyjęcvia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 r.,
38. Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 8 maja 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
39. Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 maja 2007 r., w sprawie zmiany Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
40. Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 maja 2007 r., w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2006 r.,
41. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 maja 2007 r., w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2006 r.,
42. Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 czerwca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
43. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 czerwca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
44. Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 29 czerwca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
45. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 29 czerwca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
46. Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 29 czerwca 2007 r., w sprawie wykonywania czynności związanych z ocenami okresowymi pracowników samorządowych
47. Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 lipca 2007 r., w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju.
48. Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1 sierpnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
49. Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1 sierpnia 2007 r., w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruklankach
50. Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 sierpnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
51. Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 sierpnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
52. Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminmy Kruklanki z dnia 27 sierpnia 2007 r., w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach
53. Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 sierpnia 2007 r., w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Kruklankach
54. Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 września 2007 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruklankach.
55. Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 września 2007 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dl Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boćwince.
56. Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 września 2007 r., w sprawieudzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gimnazjum w Kruklankach
57. Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 września 2007 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach.
58. Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 10 września 2007 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
59. Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 11 września 2007 r., w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
60. Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 września 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
61. Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 września 2007 r., w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21
62. Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 września 2007 r., w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji programu " Uczeń na wsi"
63. Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 września 2007 r., w sprawie zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruklankach.
64. Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 21 paździer
65. Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych terenie Gminy Kruklanki.
66. Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 06 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb wsi Kruklanki
67. Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 października 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb wsi Kruklanki
68. Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 października 2007 r., w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej
69. Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 września 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
70. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 września 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
71. Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 24 października 2007 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r.,
72. Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 65/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 24 października 2007 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r.,
73. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 24 października 2007 r.m, w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r.,
74. Zarządzenie Nr 66/207 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 października 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu - obręb wsi Sołtmany
75. Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 2007 r., w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Kruklanki.
76. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 207 r., w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej i plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Kruklan
77. Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 2007 r., w sprawie procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kruklanki.
78. Zarządzenie Nr 69/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 2007 r., w sprawie zmian w zakładowym planie kont.
79. Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 listopada 2007 r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok
80. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 listopada 2007 r., - objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2008 r.,
81. Zarządzenie Nr 71/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 listopada 2007 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu samochodu niebędącego własnością pracodawcy
82. Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb wsi Sołtmany
83. Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 6 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb wsi Kruklanki
84. Zarządzenie Nr 74/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 6 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb wsi Żywki
85. Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 6 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb wsi Sołtmany
86. Zarządzenie Nr 76/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II przetargu - obręb wsi Jurkowo
87. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12 listopada 2007 r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok
88. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14 grudnia 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
89. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14 grudnia 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
90. Zarządzenie Nr 78/OC/07 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kruklanki z dnia 14 grudnia 2007 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
91. Zarządzenie Nr 79/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Kruklanki zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro netto.
wprowadzono: 2007-01-16 13:25:25
ostatnia aktualizacja: 2007-02-15 11:07:01
autor: Alina Sokołowska czytano: 7817 razy
Modyfikacje informacji:
2007-02-14 07:54:46 Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 r.,
2007-02-12 09:57:39 Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 r.,
2007-02-12 09:39:52 Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 r.,
2007-01-16 13:57:57 Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 r.,
2007-01-16 13:33:20 Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 r.,
0000-00-00 00:00:00 Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 r.,

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl