godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Uchwały Rady

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
UCHWAŁY RADY GMINY 2006
                                                    
 
Załączniki:
1. Uchwała Nr XXXI/229/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 marca 2006r. w sprawie przystapienia do "Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" i wyznaczenia przedstawiciela do prac Związku.
2. Uchwała Nr XXXI/230/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 marca 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
3. Uchwała Nr XXXI/231/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
4. Załacznik do Uchwały Nr XXXI/231/06 RG z dnia 29 marca 2006r.
5. Uchwała Nr XXXI/232/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruklanki.
6. Uchwała Nr XXXII / 233 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
7. Załącznik do Uchwały Nr XXXII / 233 / 06 Rady Gminy Kruklanki d dnia 24 maja 2006r.
8. Uchwała Nr XXXII / 234 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Olsztynie.
9. Uchwała Nr XXXII / 235 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia pozyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.
10. Uchwała Nr XXXII / 236 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Kruklanki na lata 2004 - 2010 i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
11. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII / 236 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r.
12. Załączni Nr 2 do Uchwały Nr XXXII / 236 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r.
13. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII / 236 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r.
14. Uchwała Nr XXXII / 237 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością Gminy
15. Uchwała Nr XXXI / 238 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.
16. Uchwała Nr XXXII / 239 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006r. w sprawie zmiany podziału obszaru gminy na obwody głosowania, ich rganicach i numerach.
17. Uchwała Nr XXXII / 240 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 20006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
18. Uchwała Nr XXXIII / 241 / 06 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
19. Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/241 / 06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 czerwca 2006r.
20. Uchwała Nr XXXIII / 242 / 06 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2006r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu po
21. Uchwała Nr XXXIII / 243 / 06 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki w dniu 29 czrwca 2006r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w jednostce budżetowej Gimnazjum w Kruklankach
22. Uchwała Nr XXXIII / 244 / 06 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Kruklankach
23. Uchwała Nr XXXIII / 245 / 06 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki w dniu 29 czerwca 2006r. ,w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Boćwince
24. Uchwała Nr XXXIV/246/2006 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 lipca 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2006 r.,
25. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/246/2006 z dnia 25 lipca 2006
26. Uchwała Nr XXXIV/247/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 lipca 2006 r., w sprawie zmian Uchwały Nr XXXIII/215/02 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 czerwca 2002 r., w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Kruklanki
27. Uchwała Nr XXXV/248/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 wrzesnia 2006 r., w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów wskazanych w załączonym wniosku Nadleśnictwa Giżycka
28. Uchwała Nr XXXV/249/06 z dnia 19 września 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
29. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., -zmiany planu wydatków budżetu gminy Kruklanki na 2006 r.,
30. Uchwała Nr XXXV/250/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru dekl
31. Załacznik do Uchwały Nr XXXV/250/06 z dnia 19 września 2006 r.,wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
32. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/250/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., - wzór deklaracji na podatek leśny
33. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/250/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., wzór deklaracji na podatek rolny
34. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/250/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., wzór-dane o nieruchomościach
35. Uchwała Nr XXXV/251/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości-obręb wsi Kruklanki
36. Uchwała Nr XXXV/252/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - obręb wsi Sołtmany
37. Uchwała Nr XXXV/253/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - obręb wsi Żabinka
38. Uchwała Nr XXXV/254/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - obręb wsi Żabinka
39. Uchwała Nr XXXV/255/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 wrzesnia 2006 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - obręb wsi Boćwinka
40. Uchwała Nr XXXV/256/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Kruklanki w latach 2006-2013.
41. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/256/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 września 2006 r., Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Kruklanki w latach 2006-2013
42. Uchwała Nr XXXVI/257/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
43. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/257/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
44. Uchwała Nr XXXVI/258/2006 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 20 października 2006 r., w sprawie: zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych n
45. Uchwała Nr XXXVI/259/2006 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 206 r., w sprawie: nabycia nieruchomości - obręb wsi Kruklanki
46. Uchwała Nr XXXVI/260/2006 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2006 r., w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy - Obręb wsi Kruklanki, Jurkowo
47. Uchwała Nr XXXVI/261/2006 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2006 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - Obręb wsi Kruklanki
48. Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 27 listopada 2006 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kruklanki
49. Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 27 listopada 2006 r., w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kruklanki
50. Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 27 listopada 2006 r., w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Gminy Kruklanki
51. Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 27 listopada 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
52. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/4/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 27 listopada 2006 r.,
53. Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 27 listopada 2006 r., w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kruklanki
54. Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 6 grudnia 2006 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
55. Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 6 grudnia 2006 r., w sprawie wynagrodzenia Wójta
wprowadzono: 2006-04-12 13:58:42
ostatnia aktualizacja: 2006-12-28 09:18:00
autor: Alina Sokołowska czytano: 9971 razy
Modyfikacje informacji:
2006-12-28 09:16:17 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 09:12:57 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 09:10:55 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 09:08:33 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 09:04:08 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 09:02:07 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 09:00:20 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 08:54:28 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 08:51:41 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-28 08:47:20 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-12-27 14:45:50 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-10-27 11:50:48 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-10-27 11:33:24 UCHWAŁY RADY GMINY 2006
2006-10-17 11:28:42 UCHWAŁY RADY GMINY 2006

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl