godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Uchwały Rady

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
UCHWAŁY RADY GMINY 2011 ROK
 
Załączniki:
1. Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie nabycia nieruchomości
2. Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie zajęcia stanowiska na temat planowanej likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Giżycku
3. Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
4. Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012
5. Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie rozpatrzenia skargi
6. Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
7. Załączniki do Uchwały nr IV/24/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
8. Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2020.
9. Załącznik 1 do Uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2020.
10. Załącznik 2 do Uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy Kruklanki z 04.02.2011r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2020.
11. Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie zmian do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.
12. Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kruklanki.
13. Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie sprzedaży nieruchomości
14. Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie działki gminnej jako odszkodowanie za przejęte działki gruntu pod drogi gminne.
15. Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie sprzedaży nieruchomości.
16. Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 356/2 przy ulicy Dworcowej w Kruklankach.
17. Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
18. Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2020.
19. Załącznik 1 do Uchwały nr V/34/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2020.
20. Załącznik 2 do Uchwały nr V/34/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2020.
21. Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
22. Załączniki do Uchwały nr V/35/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
23. Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Kruklanki z 29.03.2011r., w sprawie rozpatrzenia skargi.
wprowadzono: 2011-01-27 10:51:14
ostatnia aktualizacja: 2015-12-14 10:32:10
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 2000 razy
Modyfikacje informacji:
2011-01-27 10:51:14 UCHWAŁY RADY GMINY 2011 ROK

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl