godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
OǴOSZENIA,PRZETARGI >> Przetargi

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 31.05.2011r. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Kruklankach
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie z dnia 31.05.2011r. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Kruklankach - PBO.271.4.2011
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Moje Boisko Orlik 2012"
3. Projekt budowlany - Opis techniczny "Moje Boisko Orlik 2012"
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża budowlana
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża elektryczna
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża sanitarna
7. Opis techniczny "Moje Boisko Orlik 2012"
8. Projekt budowlany I
9. Projekt budowlany II
10. Projekt budowlany III
11. Instalacje elektryczne I
12. Instalacje elektryczne II
13. Instalacje elektryczne III
14. Instalacje sanitarne
15. Załączniki do SIWZ - Przedmiary robót
wprowadzono: 2011-05-31 14:01:50
ostatnia aktualizacja: 2011-05-31 14:01:50
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 125106 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl