godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
OǴOSZENIA,PRZETARGI >> Przetargi

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.04.2011r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi. "Remont istniejącego chodnika z barierkami zabezpieczającymi w Jeziorowskich".
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie z dnia 27.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.3.2011
2. SIWZ z dnia 27.04.2011r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi. "Remont istniejącego chodnika z barierkami ochronnymi w Jeziorowskich"
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z dnia 27.04.2011r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi. "Remont istniejącego chodnika z barierkami ochronnymi w Jeziorowskich"
4. Przedmiar do ogłoszenia z dnia 27.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.3.2011
5. Elementy wyposażenia do ogłoszenia z dnia 27.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.3.2011
6. Zagospodarowanie terenu-1 do ogłoszenia z dnia 27.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.3.2011
7. Zagospodarowanie terenu-2 do ogłoszenia z dnia 27.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.3.2011
8. Zagospodarowanie terenu-3 do ogłoszenia z dnia 27.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.3.2011
wprowadzono: 2011-04-27 14:39:00
ostatnia aktualizacja: 2011-04-27 14:39:00
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 127222 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl