godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
OǴOSZENIA,PRZETARGI >> Przetargi

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 13.04.2011r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach".
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie z dnia 13.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.2.2011
2. SIWZ z dnia 13.04.2011r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach"
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z dnia 13.04.2011r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach"
4. Przedmiar do ogłoszenia z dnia 13.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.2.2011
5. Elementy wyposażenia do ogłoszenia z dnia 13.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.2.2011
6. Zagospodarowanie terenu do ogłoszenia z dnia 13.04.2011r. o zamówieniu PBO.271.2.2011
7. Wyjaśnienie 1 z dnia 19.04.2011r. Przedmiot zamówienia:"Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach" PBO.271.2.2011
wprowadzono: 2011-04-13 14:08:30
ostatnia aktualizacja: 2011-04-13 14:08:30
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 128241 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl