godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsługa biuletynu >> statystyka czytalności

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości (2005-08-12)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Kruklanki k/Giżycka woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości:
 
1.      Obręb wsi Kruklanki: działki niezabudowane, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, uzbrojone w energię elektryczną, kanalizację i wodę z wodociągu wiejskiego,
  • działka nr geod. 313/30, pow. 1386m2, KW 20954 – cena wywoławcza wynosi 24.050zł
  • działka nr geod. 313/31, pow. 1620m2, KW 20954 – cena wywoławcza wynosi 28.150zł
  • działka nr geod. 313/32, pow. 1799m2, KW 20954 – cena wywoławcza wynosi 31.250zł
  • działka nr geod. 313/33, pow. 2017m2, KW 20954 – cena wywoławcza wynosi 35.000zł
  • działka nr geod. 313/34, pow. 2220m2, KW 20954 – cena wywoławcza wynosi 38.550zł
  • działka nr geod. 385/3,   pow. 2751m2, KW 18736 – cena wywoławcza wynosi 47.350zł
  • działka nr geod. 385/4,   pow. 2586m2, KW 18736 – cena wywoławcza wynosi 44.500zł
 
cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 22%
 
minimalne postąpienie netto wynosi minimum 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.
 
-        wadium za każdą działkę wynosi 3000 zł.
 
2.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia Komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestniczenia w przetargu w jej imieniu, jak również struktury kapitałowej spółki.
3.      Wadium ma być wniesione na rachunek Urzędu Gminy Kruklanki BS Węgorzewo O/Kruklanki 35 93348 0000 0397 03931 2000 0050 lub wpłacone w kasie Urzędu Gminy w Kruklankach, do dnia 16-09-2005r.   Za datę wpłacenia wadium  uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy w Kruklankach.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20-09-2005r. o godz. 1000  w sali Urzędu Gminy w Kruklankach.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który  wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Gminy Kruklanki jeżeli:
·        osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.
·        żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wartość wywoławczą.
Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Gminy w Kruklankach. tel. (087) 4 21 70 02.
 
 
 
 
Zastrzeżenie:
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn i prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
 

 

 
Załączniki:
1. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości (2005-08-12)
2. Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
wprowadzono: 2005-09-14 13:54:42
ostatnia aktualizacja: 2005-09-15 19:20:23
autor: admin czytano: 238482 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl