godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Zarządzenia organów wykonawczych

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - 2011 ROK
 
Załączniki:
1. Zarządzenie nr 1/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 03.01.2011r., w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kruklanki w 2011 roku.
2. Zarządzenie nr 2/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 03.01.2011r., w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Kruklanki w 2011 roku.
3. Zarządzenie nr 3/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 04.01.2011r., w sprawie Odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Zarządzenie nr 4/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 04.01.2011r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Zarządzenie nr 5/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 04.01.2011r., w sprawie powołania pełnomocnika ds.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
6. Zarządzenie nr 6/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 04.01.2011r., w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych stanowiących właśność Gminy Kruklanki
7. Zarządzenie nr 7/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 10.01.2011r., w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kruklanki"
8. Zarządzenie nr 8/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 11.01.2011r., w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania problematyki związanej z likwidacją Szkoły Podstawowej w Boćwince.
9. Zarządzenie nr 9/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 21.01.2011r., w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Kruklankach.
10. Zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 24.01.2011r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
11. Załączniki do Zarządzenia nr 10/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 24.01.2011r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
12. Zarządzenie nr 11/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 31.01.2011r., w sprawie powołania Zespołu Opiniującego
13. Zarządzenie nr 12/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 31.01.2011r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego i teoretycznego stosowania wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej, przez kandydata zatrudnionego w Urzędzi
14. Zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 14.02.2011r., w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy w Kruklankach oraz dokonania czynności związanych z likw
15. Zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 25.02.2011r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach.
16. Zarządzenie nr 15/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 25.03.2011r., w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
17. Zarządzenie nr 16/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 25.03.2011r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
18. Załączniki 1,2 do Zarządzenia nr 16/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 25.03.2011r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
19. Załączniki 3 do Zarządzenia nr 16/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 25.03.2011r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
20. Załączniki 4 do Zarządzenia nr 16/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 25.03.2011r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
21. Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 07.04.2011r., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds.Gospodarki komunalnej.
22. Zarządzenie nr 18/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 07.04.2011r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
23. Zarządzenie nr 19/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 08.04.2011r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach.
24. Zarządzenie nr 20/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 18.04.2011r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
25. Zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 4.05.2011r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu.
wprowadzono: 2011-01-27 14:42:14
ostatnia aktualizacja: 2011-01-27 14:42:14
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 4209 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl