godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
INFORMACJE >> Wybory

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010

http://www.pkw.gov.pl

 
Załączniki:
1. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2. Obwieszczenie Wójta Gminy Kruklanki z dnia 21.09.2010r., w sprawie granic i numerów okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej
3. Obwieszczenie Wójta Gminy Kruklanki z dnia 21.09.2010r., w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
4. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 7.10.2010r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
5. Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 7.10.2010r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
6. Informacja z dnia 12.10.2010r. w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kruklankach
7. Obwieszczenie Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.10.2010r., w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów
8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kruklankach z dnia 29.10.2010r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kruklanki
9. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kruklankach z dnia 03.11.2010r. o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kruklanki
10. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kruklankach z dnia 03.11.2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kruklanki
11. Dane kontaktowe do komisji wyborczych na terenie gminy Kruklanki w czasie wyborów samorządowych
12. Informacja o otwarciu lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych
13. Wyniki głosowania na Wójta Gminy Kruklanki w dniu 21.11.2010r.
14. Zestawienie wyników wyborów do Rady Gminy Kruklanki w dniu 21.10.2010r.
15. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
16. Informacja o otwarciu lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych 5 grudnia 2010r.
17. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
18. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2010r.
19. Zestawienie Gminnej Komisji Wyborczej w Kruklankach wyników z ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kruklanki w dniu 5 grudnia 2010r.
20. Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 15.12.2010r.
wprowadzono: 2010-09-21 13:02:08
ostatnia aktualizacja: 2010-09-21 13:11:22
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 7508 razy
Modyfikacje informacji:
2010-09-21 13:03:41 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
2010-09-21 13:02:08 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl