godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Zarządzenia organów wykonawczych

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - 2010 ROK
 
Załączniki:
1. Zarządzenie nr 1/10 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kruklanki z dn. 5.01.2010r., w sprawie powołania komisji przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywlinej
2. Zarządzenie nr 2/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 6.01.2010r., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego,ochrony środowiska,inwestycji i zamówień publicznych.
3. Zarządzenie nr 3/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 7.01.2010r., w sprawie realizacji zadań obrony cywlinej i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Kruklanki w 2010 roku.
4. Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 7.01.2010r., w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Kruklanki w 2010 roku.
5. Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 18.01.2010r., w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kruklanki".
6. Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 29.01.2010r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
7. Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 9.02.2010r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
8. Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 26.02.2010r., w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
9. Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.03.2010r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
10. Załącznik 1,2 do Zarządzenia nr 9/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.03.2010r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
11. Załącznik 3 do Zarządzenia nr 9/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.03.2010r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
12. Zarządzenie nr 10/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.03.2010r., w sprawie powołania zespołu opiniującego
13. Załacznik 1 do Zarządzenie nr 10/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.03.2010r., w sprawie powołania zespołu opiniującego
14. Zarządzenie nr 11/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.03.2010r., w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
15. Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.03.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
16. Zarządzenie nr 13/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 12.04.2010r., w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego
17. Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 19.04.2010r., w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
18. Zarządzenie nr 15/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 26.04.2010r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
19. Zarządzenie nr 16/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 26.04.2010r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
20. Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.04.2010r., w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasady i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Kruklankach
21. Zarządzenie nr 18/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.04.2010r., w sprawie ustanowienia dnia wolnego
22. Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.04.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
23. Zarządzenie nr 20/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 14.05.2010r., w sprawie powołania koordynatora gminnego
24. Zarządzenie nr 21/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 17.05.2010r., w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kruklanki
25. Zarządzenie nr 22/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 19.05.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
26. Zarządzenie nr 23/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 21.05.2010r., w sprawie wyznaczenia Lidera Gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym
27. Zarządzenie nr 24/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.05.2010r., w sprawie powołania Zastępcy Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
28. Zarządzenie nr 25/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 31.05.2010r., w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
29. Zarządzenie nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 31.05.2010r., w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
30. Zarządzenie nr 27/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 31.05.2010r., w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2009r.
31. Zarządzenie nr 28/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 14.06.2010r., w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
32. Zarządzenie nr 29/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 18.06.2010r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego i teoretycznego stosowania wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej,przez kandydata zatrudnionego w Urzędzie
33. Zarządzenie nr 30/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 18.06.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
34. Załącznik do Zarządzenia nr 30/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 18.06.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
35. Zarządzenie nr 31/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.06.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
36. Załącznik do Zarządzenia nr 31/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.06.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
37. Zarządzenie nr 32/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.07.2010r., w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach
38. Zarządzenie nr 33/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.07.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
39. Zarządzenie nr 34/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 05.08.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
40. Zarządzenie nr 35/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 05.08.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
41. Zarządzenie nr 36/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 05.08.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
42. Załącznik do Zarządzenia nr 36/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 05.08.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
43. Zarządzenie nr 37/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 16.08.2010r., w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
44. Zarządzenie nr 38/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 18.08.2010r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2010r.
45. Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 23.08.2010r., w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boćwince
46. Zarządzenie nr 40/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 24.08.2010r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II przetargu
47. Zarządzenie nr 41/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.09.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
48. Zarządzenie nr 42/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 30.09.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
49. Zarządzenie nr 43/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 01.10.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
50. Zarządzenie nr 44/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 08.10.2010r., w sprawie powołania koordynatora gminnego
51. Zarządzenie nr 45/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 11.10.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
52. Zarządzenie nr 46/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 18.10.2010r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomośći przeznaczonej do sprzedaży
53. Zarządzenie nr 47/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 22.10.2010r., w sprawie organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Kruklanki
54. Zarządzenie nr 48/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.10.2010r., w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2010r.
55. Zarządzenie nr 49/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 02.11.2010r., w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kruklanki
56. Zarządzenie nr 50/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 02.11.2010r., w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego i wykonywania obsługi transportowej w Urzędzie Gminy Kruklanki
57. Zarządzenie nr 51/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 08.11.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
58. Zarządzenie nr 52/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 12.11.2010r., w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
59. Zarządzenie nr 53/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 12.11.2010r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2011r.
60. Zarządzenie nr 54/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.11.2010r., w sprawie ustalenia programów wykorzystywanych do Ewidencji Nieruchomości
61. Zarządzenie nr 55/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.11.2010r., w sprawie ustalenia programów wykorzystywanych do przesyłania zbiorów aktów prawa miejscowego
62. Zarządzenie nr 56/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 19.11.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
63. Zarządzenie nr 57/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 23.11.2010r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
64. Zarządzenie nr 58/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 26.11.2010r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
65. Zarządzenie nr 59/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 06.12.2010r., w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
66. Zarządzenie nr 60/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 07.12.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
67. Zarządzenie nr 61/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 07.12.2010r., w sprawie ustanowienia dnia wolnego
68. Zarządzenie nr 62/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 07.12.2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
69. Zarządzenie nr 63/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 08.12.2010r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
70. Zarządzenie nr 64/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 17.12.2010r., w sprawie określenia kwoty dotacji
71. Zarządzenie nr 65/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 17.12.2010r., w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym
72. Zarządzenie nr 66/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 17.12.2010r., w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach
73. Zarządzenie nr 67/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 20.12.2010r., w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruklankach
74. Zarządzenie nr 68/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 20.12.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
75. Zarządzenie nr 69/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 23.12.2010r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
76. Zarządzenie nr 70/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 27.12.2010r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
77. Zarządzenie nr 71/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.12.2010r., w sprawie zmiany projektu budżetu gminy na 2011 rok.
78. Załączniki do Zarządzenia nr 71/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.12.2010r., w sprawie zmiany projektu budżetu gminy na 2011 rok.
79. Zarządzenie nr 72/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.12.2010r., w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kruklankach i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji
80. Zarządzenie nr 73/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.12.2010r., w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kruklanki
81. Zarządzenie nr 74/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.12.2010r., w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów
82. Zarządzenie nr 75/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.12.2010r., w sprawie zasad planowania szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Kruklankach
83. Zarządzenie nr 76/10 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 28.12.2010r., w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Gminy Kruklanki
wprowadzono: 2010-02-25 11:04:22
ostatnia aktualizacja: 2010-02-25 11:04:22
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 4985 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl