godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
INFORMACJE >> Stanowiska

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Stanowiska
Lp.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
1
Władysław Gładkowski
Wójt Gminy
2
Barbara Ginkowska  sekretarzkruklanki@wp.pl
Sekretarz
3
Arkadiusz Słowik  arkadiuszslowik@o2.pl
Skarbnik
4
Danuta Ożga
Zastępca Skarbnika
5
Ewa Oryńczak
Inspektor - wymiar należności pieniężnych i obsługa kasowa
6
Marta Zabawska
Inspektor - księgowość i VAT
7
Katarzyna Maślij
Podinspektor - windykacja należności pieniężnych
8
Monika Pawlik
Z-ca kierownika USC, sprawy obywatelskie
9
Alina Sokołowska
Inspektor - sprawy kancelaryjne i obsługa Rady, ewidencja działalności gospodarczej, oświata, koncesje alkoholowe,
10
Ilona Wróblewska
Referent ds.  spraw organizacyjnych i pomocy materialnej dla uczniów,
11
Krzysztof Żyndul
Inspektor - gospodarka nieruchomościami, O.C. i zarządzanie kryzysowe
12
Włodzimierz Skrypoczka
Referent - gospodarka ściekowa, organizacja prac społecznie-użytecznych
13
Cezary Sieradzki
Podinspektor - gospodarka komunalno- mieszkaniowa, drogi, BHP i p.poż
14
Andrzej Pawlik
Podinspektor - planowanie przestrzenne, budownictwo i ochrona środowiska
15
Krzysztof Szydłowski
Podinspektor - pozyskiwanie środków pozabudżetowych, informatyka, promocja
16
Iwona Pochranowicz
Kierownik GOPS
17
Marta Czekan-Kwolik
Pracownik Socjalny-świadczenia rodzinne
18
Monika Grabowska
Aspirant Pracy Socjalnej- wywiady środowiskowe, praca socjalna, dodatki mieszkaniowe
19
Maciej Białoskórski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boćwince
20
Zenon Buć
Dyrektor Zespołu Szkół w Kruklankach
21
Sławomir Zieliński
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach
22
Teodozja Burzyńska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach
 
wprowadzono: 2011-01-27 11:46:16
ostatnia aktualizacja: 2011-01-27 11:46:16
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 4209 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl