godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE >> Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kruklanki
 
Załączniki:
1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kruklanki na rok 2009
2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kruklanki na rok 2010
3. Informacja dotycząca konsultacji społecznych związanych z programem współpracy na 2011 rok
4. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
5. Uchwała nr XXVII/235/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projek
6. Zarządzenie nr 11/11 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 31.01.2011r., w sprawie powołania Zespołu Opiniującego
wprowadzono: 2009-01-15 12:10:44
ostatnia aktualizacja: 2009-01-15 12:10:44
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 3515 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl