godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
INFORMACJE >> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
UWAGA! Projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z Gminy Kruklanki 2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1.1.
wprowadzono: 2011-04-06 14:02:48 | czytano: 5209 razy | przeczytaj artykuł
Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej
wprowadzono: 2010-06-02 14:34:41 | czytano: 6145 razy | przeczytaj artykuł
UWAGA! Zmiana Siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wprowadzono: 2009-12-01 10:06:36 | czytano: 6612 razy | przeczytaj artykuł
Projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z Gminy Kruklanki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 2009r.
wprowadzono: 2009-03-06 08:53:08 | czytano: 7170 razy | przeczytaj artykuł
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
wprowadzono: 2009-02-11 14:37:26 | czytano: 7103 razy | przeczytaj artykuł
Projekt "Aktywna integracja społeczna bezrobotnych na terenie gminy Kruklanki" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2008 został zakończony.
wprowadzono: 2009-01-08 10:32:50 | czytano: 7324 razy | przeczytaj artykuł
Projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z Gminy Kruklanki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 2008r.
wprowadzono: 2008-09-05 11:15:26 | czytano: 7836 razy | przeczytaj artykuł
Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach
wprowadzono: 2008-09-05 11:07:07 | czytano: 8173 razy | przeczytaj artykuł
Wszystkich 8, aktualnie od 0 do 8

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl