godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Regulamin

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kruklankach

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/08

WÓJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

u s t a l a m c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Kruklankach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania.

§ 3

Traci moc Zarzadzenie :

  • Zarządzenie Nr 8/03 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach,

  • zarzadzenieNr 30/2004 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach,

  • Zarządzenie Nr 42/2005r., Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach,

  • Zarządzenie nr 47/07 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY

Władysław Gładkowski

 
 
Załączniki:
1. Regulamin Organizacyjny 21/2008
wprowadzono: 2005-09-15 10:10:55
ostatnia aktualizacja: 2008-08-21 10:01:43
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 2782 razy
Modyfikacje informacji:
2008-08-21 10:00:54 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kruklankach
2008-08-21 09:59:01 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kruklankach
2005-09-15 10:12:03 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kruklankach

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl