godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsウuga biuletynu >> statystyka czytalno|ci

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
30 najczęściej czytanych artykułów w biuletynie
1 Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości (2005-08-12) 224125

2 SIWZ-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy 223622

3 SIWZ-Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320.000 PLN 223215

4 Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację modernizacji systemu oświtlenia ulic gminy Kruklanki PBO - 2223 - 8 / 05 z dnia 2006.01.25. 222882

5 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PBO- 2223-02/06 z dnia 07.03.2006r. dotyczącym rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Kruklankach 222774

6 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - 2223-4/06 - budowa Gminnego Centrum Informacji i zagospodarowanie terenu - placu w centrum wsi Kruklanki (2006.03.16) 222678

7 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PBO-2223-8/05 - modernizacja systemu oświetlenia ulic Gminy Kruklanki (2006.02.15) 222667

8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pbo-2223-3/06 - budowa szlaku pieszego i rowerowego we wsi Jeziorowskie 222572

9 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -PBO - 2223 - 4 / 06 - Budowa Gminnego Centrum Informacji i zagospodarowanie terenu placu i centrum wsi Kruklanki (2006.04.24) 222541

10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PBO - 2223-2/06 - rozbudowa i moderniazacja stacji uzdatniania wody w Kruklankach (2006.05.04). 222390

11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - PBO - 2223 - 3 / 06 - budowa szlaku pieszego i rowerowego we wsi Jeziorowskie (2006.05.19) 222304

12 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PBO 2223 - 1/1/06 na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego w m. Sołtmany 222195

13 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA -Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320 000 PLN 222157

14 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kruklanki autobusem stanowiącym własność Usługobiorcy: 222120

15 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kruklanki autobusem stanowiącym własność Zamawiającego 222103

16 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN 222067

17 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy” 222050

18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PBO - 2223 - 9 / 06 "Modernizacja drogi do wsi Lipowo" 222038

19 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność gminy 221994

20 SIWZ-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność gminy 221956

21 Przedłużono termin składania ofert na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320.000 PLN 221925

22 PBO 2223-10/06 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Termomodernizacja strażnicy OSP w Kruklankach ” 221789

23 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Modernizacja drogi do wsi Lipowo ” 221788

24 UWAGA! w dniu 10.08.2006r. została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PBO 2223-10/06 " Termomodernizacja Straznicy OSP w Kruklankach" 221771

25 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PBO 2223 - 11 / 06 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2006 / 2007 221768

26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PBO - 2223-10/06 - "Termomodernizacja Strażnicy OSP w Kruklankach" 221748

27 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie wsi Kruklanki (24.08.2006r.) 221745

28 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223 - 6 / 06 - "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kruklanki w 2006r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z t 221731

29 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKOZRZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223 - 7 / 06 "Dowoz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy" 221591

30 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223-8 / 06 - " Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność Gminy". 221512


Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl