godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsługa biuletynu >> statystyka czytalności

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
30 najczęściej czytanych artykułów w biuletynie
1 Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości (2005-08-12) 224932

2 SIWZ-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy 224431

3 SIWZ-Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320.000 PLN 224028

4 Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację modernizacji systemu oświtlenia ulic gminy Kruklanki PBO - 2223 - 8 / 05 z dnia 2006.01.25. 223689

5 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PBO- 2223-02/06 z dnia 07.03.2006r. dotyczącym rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Kruklankach 223583

6 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - 2223-4/06 - budowa Gminnego Centrum Informacji i zagospodarowanie terenu - placu w centrum wsi Kruklanki (2006.03.16) 223485

7 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PBO-2223-8/05 - modernizacja systemu oświetlenia ulic Gminy Kruklanki (2006.02.15) 223477

8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pbo-2223-3/06 - budowa szlaku pieszego i rowerowego we wsi Jeziorowskie 223380

9 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -PBO - 2223 - 4 / 06 - Budowa Gminnego Centrum Informacji i zagospodarowanie terenu placu i centrum wsi Kruklanki (2006.04.24) 223349

10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PBO - 2223-2/06 - rozbudowa i moderniazacja stacji uzdatniania wody w Kruklankach (2006.05.04). 223197

11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - PBO - 2223 - 3 / 06 - budowa szlaku pieszego i rowerowego we wsi Jeziorowskie (2006.05.19) 223113

12 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PBO 2223 - 1/1/06 na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego w m. Sołtmany 223008

13 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA -Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320 000 PLN 222969

14 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kruklanki autobusem stanowiącym własność Usługobiorcy: 222931

15 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kruklanki autobusem stanowiącym własność Zamawiającego 222915

16 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN 222875

17 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy” 222859

18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PBO - 2223 - 9 / 06 "Modernizacja drogi do wsi Lipowo" 222849

19 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność gminy 222803

20 SIWZ-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność gminy 222766

21 Przedłużono termin składania ofert na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320.000 PLN 222736

22 PBO 2223-10/06 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Termomodernizacja strażnicy OSP w Kruklankach ” 222601

23 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Modernizacja drogi do wsi Lipowo ” 222600

24 UWAGA! w dniu 10.08.2006r. została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PBO 2223-10/06 " Termomodernizacja Straznicy OSP w Kruklankach" 222584

25 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PBO 2223 - 11 / 06 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2006 / 2007 222579

26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PBO - 2223-10/06 - "Termomodernizacja Strażnicy OSP w Kruklankach" 222558

27 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie wsi Kruklanki (24.08.2006r.) 222555

28 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223 - 6 / 06 - "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kruklanki w 2006r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z t 222541

29 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKOZRZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223 - 7 / 06 "Dowoz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy" 222401

30 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223-8 / 06 - " Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność Gminy". 222321


Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl