godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsługa biuletynu >> statystyka czytalności

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
30 najczęściej czytanych artykułów w biuletynie
1 Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości (2005-08-12) 236331

2 SIWZ-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy 235801

3 SIWZ-Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320.000 PLN 235400

4 Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację modernizacji systemu oświtlenia ulic gminy Kruklanki PBO - 2223 - 8 / 05 z dnia 2006.01.25. 235101

5 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PBO- 2223-02/06 z dnia 07.03.2006r. dotyczącym rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Kruklankach 234951

6 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PBO-2223-8/05 - modernizacja systemu oświetlenia ulic Gminy Kruklanki (2006.02.15) 234841

7 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - 2223-4/06 - budowa Gminnego Centrum Informacji i zagospodarowanie terenu - placu w centrum wsi Kruklanki (2006.03.16) 234836

8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pbo-2223-3/06 - budowa szlaku pieszego i rowerowego we wsi Jeziorowskie 234734

9 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -PBO - 2223 - 4 / 06 - Budowa Gminnego Centrum Informacji i zagospodarowanie terenu placu i centrum wsi Kruklanki (2006.04.24) 234702

10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PBO - 2223-2/06 - rozbudowa i moderniazacja stacji uzdatniania wody w Kruklankach (2006.05.04). 234560

11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - PBO - 2223 - 3 / 06 - budowa szlaku pieszego i rowerowego we wsi Jeziorowskie (2006.05.19) 234476

12 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PBO 2223 - 1/1/06 na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego w m. Sołtmany 234385

13 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA -Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320 000 PLN 234343

14 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kruklanki autobusem stanowiącym własność Usługobiorcy: 234299

15 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kruklanki autobusem stanowiącym własność Zamawiającego 234276

16 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN 234250

17 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy” 234238

18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PBO - 2223 - 9 / 06 "Modernizacja drogi do wsi Lipowo" 234217

19 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność gminy 234170

20 SIWZ-Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność gminy 234148

21 Przedłużono termin składania ofert na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320.000 PLN 234103

22 PBO 2223-10/06 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Termomodernizacja strażnicy OSP w Kruklankach ” 233973

23 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Modernizacja drogi do wsi Lipowo ” 233963

24 UWAGA! w dniu 10.08.2006r. została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PBO 2223-10/06 " Termomodernizacja Straznicy OSP w Kruklankach" 233953

25 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PBO 2223 - 11 / 06 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2006 / 2007 233952

26 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie wsi Kruklanki (24.08.2006r.) 233929

27 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223 - 6 / 06 - "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kruklanki w 2006r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z t 233923

28 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PBO - 2223-10/06 - "Termomodernizacja Strażnicy OSP w Kruklankach" 233917

29 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKOZRZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223 - 7 / 06 "Dowoz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność usługobiorcy" 233789

30 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PBO - 2223-8 / 06 - " Dowóz dzieci do szkół autobusem stanowiącym własność Gminy". 233711


Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl