godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsウuga biuletynu >> redaktorzy

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Redakcja BIP
MODERATOR
Imię i nazwisko: Krzysztof Szydłowski
Tel.: (087) 421 70 02
E-mail:
REDAKTOR
Imię i nazwisko: Monika Stręt
Tel.: (087) 421 70 02
E-mail: kruklanki2@wp.pl
ADMIN
Imię i nazwisko: Tomasz Styn
Tel.: (058) 774 57 54
E-mail: info@kruklanki.pl
REDAKTOR
Imię i nazwisko: Alina Sokołowska
Tel.: (087) 421 70 02
E-mail: gmina@kruklanki.pl

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl