godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsługa biuletynu >> instrukcja obsługi

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 z 8 października 2001 r., poz. 1198) i rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619), strony Biuletynu Informacji Publicznej gminy Kruklanki posiadają:

  • logo Biuletynu Informacji Publicznej wraz z odsyłaczem do strony głównej Biuletynu,
  • menu główne obejmujące grupy tematyczne, w które zostały zgrupowane informacje publiczne udostępniane w Biuletynie na podstawie ustawy,
  • odsyłacze do instrukcji korzystania ze stron Biuletynu oraz informacji dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy, a nieudostępnionych w Biuletynie,
  • treść strony wraz z danymi teleadresowymi każdej osoby redagującej stronę Biuletynu i umieszczającej na niej informacje oraz datą dokonania zmiany zawartości strony,
  • moduł wyszukujący, umożliwiający znalezienie stron Biuletynu zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego Biuletyn,
  • informację o liczbie odwiedzin każdej strony Biuletynu.

Menu Główne
Podstawowym elementem strony umożliwiającym dostęp do poszukiwanych informacji jest menu główne, znajdujące się w lewej górnej części ekranu. Podzielone jest ono na kilka działów tematycznych, grupujących informacje umieszczone w Biuletynie. Poszczególne działy wyróżnione są ciemniejszym kolorem. Każdy dział podzielony jest na podkategorie. Każda podkategoria w momencie najechania kursora myszy zmienia barwę tła. Po kliknięciu na daną podkategorię przechodz się do pełnej listy informacji zawartych w danej podkategorii.

Treść strony
Treść strony wypełnia obszar wyświetlany na ekranie. W treści strony mogą występować elementy aktywne tzw. odsyłacze, które umożliwiają zmianę aktualnie oglądanej strony lub przemieszczenie się do innego fragmentu aktualnie oglądanej strony. Standardowo wyświetlane są one w kolorze niebieskim. Aby przy ich pomocy "przenieść się" w inne miejsce w serwisie, należy wskazać odsyłacz myszką i nacisnąć jej lewy klawisz, gdy kursor myszy zmieni kształt (przyjmie postać dłoni).

Wyszukiwarka
W prawej górnej części ekranu, jako pierwsza pozycja w menu podrzędnym, na każdej stronie Biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki - [Szukaj]. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i nacisnąć przycisk koloru granatowego w kształcie prostokątu z napisem "Szukaj". W odpowiedzi zostanie wyświetlona strona zawierająca listę znalezionych stron zawierających poszukiwane słowo.

 
wprowadzono: 0000-00-00 00:00:00
ostatnia aktualizacja: 2006-09-11 21:10:06
autor: admin czytano: 3901 razy

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl