godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Strona główna

WITAM NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRUKLANKI

Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy  nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w Urzędzie Gminy  lub w jednostkach organizacyjnych gminy.

Informacje Publiczne są udostępniane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

UWAGA!

To jest archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kruklanki.

Aktualny (od dnia 01.07.2011 r.) BIP pod adresem:

http://bip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska/

 
wprowadzono: 2005-09-15 21:12:25
ostatnia aktualizacja: 2005-09-17 09:54:25
autor: admin czytano: 92840 razy

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl